Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Sofia 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 7 1646 28,7% 20,8% 17,2% 33,3% 6,1% 46,9% 53,1% 1,6%  
Summa 1646 28,7% 20,8% 17,2% 33,3% 6,1% 46,9% 53,1% 1,6%

http://www.val.se