Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Sofia 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 10 1712 49,8% 26,1% 11,2% 13,0% 8,2% 49,8% 50,2% 2,5%  
Summa 1712 49,8% 26,1% 11,2% 13,0% 8,2% 49,8% 50,2% 2,5%

http://www.val.se