Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Sofia 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 12 1262 25,2% 28,5% 23,1% 23,1% 10,1% 46,9% 53,1% 1,5%  
Summa 1262 25,2% 28,5% 23,1% 23,1% 10,1% 46,9% 53,1% 1,5%

http://www.val.se