Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Sofia 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 2 1508 22,2% 22,5% 23,5% 31,8% 7,0% 43,5% 56,5% 2,4%  
Summa 1508 22,2% 22,5% 23,5% 31,8% 7,0% 43,5% 56,5% 2,4%

http://www.val.se