Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Sofia 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 4 1609 18,5% 30,5% 26,3% 24,8% 8,6% 46,6% 53,4% 2,6%  
Summa 1609 18,5% 30,5% 26,3% 24,8% 8,6% 46,6% 53,4% 2,6%

http://www.val.se