Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Kristina 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 6 1554 41,6% 26,6% 18,6% 13,2% 9,5% 50,5% 49,5% 3,1%  
Summa 1554 41,6% 26,6% 18,6% 13,2% 9,5% 50,5% 49,5% 3,1%

http://www.val.se