Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Kristina 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 5 1196 17,7% 25,5% 21,7% 35,0% 4,7% 46,7% 53,3% 3,5%  
Summa 1196 17,7% 25,5% 21,7% 35,0% 4,7% 46,7% 53,3% 3,5%

http://www.val.se