Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Kristina 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 3 1240 22,3% 29,3% 19,5% 28,9% 6,8% 49,2% 50,8% 7,7%  
Summa 1240 22,3% 29,3% 19,5% 28,9% 6,8% 49,2% 50,8% 7,7%

http://www.val.se