Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Kristina 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 4 1372 13,8% 31,2% 22,7% 32,3% 7,3% 45,8% 54,2% 1,3%  
Summa 1372 13,8% 31,2% 22,7% 32,3% 7,3% 45,8% 54,2% 1,3%

http://www.val.se