Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Ljungarum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungarum 1 845 30,2% 28,9% 20,4% 20,6% 8,6% 50,3% 49,7% 3,4%  
Summa 845 30,2% 28,9% 20,4% 20,6% 8,6% 50,3% 49,7% 3,4%

http://www.val.se