Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Hakarp 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hakarp 1 913 16,2% 37,1% 24,0% 22,7% 9,5% 51,7% 48,3% 1,6%  
Summa 913 16,2% 37,1% 24,0% 22,7% 9,5% 51,7% 48,3% 1,6%

http://www.val.se