Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Hovslätt S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovslätt S 1738 19,6% 37,7% 23,1% 19,7% 8,8% 50,6% 49,4% 2,9%  
Summa 1738 19,6% 37,7% 23,1% 19,7% 8,8% 50,6% 49,4% 2,9%

http://www.val.se