Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Hovslätt N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovslätt N 1546 14,0% 33,1% 26,9% 26,1% 7,7% 48,1% 51,9% 1,4%  
Summa 1546 14,0% 33,1% 26,9% 26,1% 7,7% 48,1% 51,9% 1,4%

http://www.val.se