Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Visingsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visingsö 611 12,9% 21,3% 30,1% 35,7% 6,9% 50,2% 49,8% 2,9%  
Summa 611 12,9% 21,3% 30,1% 35,7% 6,9% 50,2% 49,8% 2,9%

http://www.val.se