Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Barnarp 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 2 967 17,9% 37,7% 25,3% 19,0% 8,2% 53,2% 46,8% 2,5%  
Summa 967 17,9% 37,7% 25,3% 19,0% 8,2% 53,2% 46,8% 2,5%

http://www.val.se