Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Månsarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Månsarp 1092 18,2% 35,0% 23,6% 23,2% 8,6% 52,2% 47,8% 1,7%  
Summa 1092 18,2% 35,0% 23,6% 23,2% 8,6% 52,2% 47,8% 1,7%

http://www.val.se