Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Taberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Taberg N 1197 16,7% 39,4% 23,9% 20,0% 8,4% 50,8% 49,2% 1,6%  
Summa 1197 16,7% 39,4% 23,9% 20,0% 8,4% 50,8% 49,2% 1,6%

http://www.val.se