Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Backamo-Järstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backamo-Järstorp 1962 14,8% 42,7% 23,8% 18,7% 7,2% 52,1% 47,9% 1,5%  
Summa 1962 14,8% 42,7% 23,8% 18,7% 7,2% 52,1% 47,9% 1,5%

http://www.val.se