Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Bottnaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bottnaryd 869 12,7% 31,0% 27,8% 28,5% 5,4% 50,9% 49,1% 2,5%  
Summa 869 12,7% 31,0% 27,8% 28,5% 5,4% 50,9% 49,1% 2,5%

http://www.val.se