Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Nässjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 1 1610 18,9% 16,2% 17,8% 47,1% 6,3% 44,2% 55,8% 2,9%  
Summa 1610 18,9% 16,2% 17,8% 47,1% 6,3% 44,2% 55,8% 2,9%

http://www.val.se