Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Nässjö 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 2 1307 19,1% 33,8% 22,2% 24,9% 8,0% 49,2% 50,8% 3,7%  
Summa 1307 19,1% 33,8% 22,2% 24,9% 8,0% 49,2% 50,8% 3,7%

http://www.val.se