Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Nässjö 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 7 1505 22,7% 33,7% 21,8% 21,9% 8,2% 52,0% 48,0% 6,4%  
Summa 1505 22,7% 33,7% 21,8% 21,9% 8,2% 52,0% 48,0% 6,4%

http://www.val.se