Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Värnamo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 1 1197 19,5% 38,3% 22,3% 20,0% 8,1% 51,1% 48,9% 3,5%  
Summa 1197 19,5% 38,3% 22,3% 20,0% 8,1% 51,1% 48,9% 3,5%

http://www.val.se