Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Värnamo 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 2 1251 18,3% 36,9% 19,5% 25,3% 7,4% 48,0% 52,0% 5,5%  
Summa 1251 18,3% 36,9% 19,5% 25,3% 7,4% 48,0% 52,0% 5,5%

http://www.val.se