Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Värnamo 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 4 1452 19,7% 23,5% 21,1% 35,7% 5,5% 48,0% 52,0% 5,2%  
Summa 1452 19,7% 23,5% 21,1% 35,7% 5,5% 48,0% 52,0% 5,2%

http://www.val.se