Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Värnamo 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 7 1497 20,3% 28,0% 19,6% 32,1% 6,5% 45,6% 54,4% 2,4%  
Summa 1497 20,3% 28,0% 19,6% 32,1% 6,5% 45,6% 54,4% 2,4%

http://www.val.se