Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Värnamo 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 8 1073 20,9% 35,1% 22,1% 21,9% 7,1% 49,9% 50,1% 12,8%  
Summa 1073 20,9% 35,1% 22,1% 21,9% 7,1% 49,9% 50,1% 12,8%

http://www.val.se