Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Ekenässjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekenässjön 1317 15,7% 29,8% 27,2% 27,3% 6,8% 51,0% 49,0% 4,1%  
Summa 1317 15,7% 29,8% 27,2% 27,3% 6,8% 51,0% 49,0% 4,1%

http://www.val.se