Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Nye-Skirö-Näshult-Stenberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 1024 13,8% 28,1% 30,2% 27,9% 6,3% 52,3% 47,7% 4,8%  
Summa 1024 13,8% 28,1% 30,2% 27,9% 6,3% 52,3% 47,7% 4,8%

http://www.val.se