Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Skede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skede 738 16,3% 33,2% 27,1% 23,4% 7,7% 52,0% 48,0% 3,4%  
Summa 738 16,3% 33,2% 27,1% 23,4% 7,7% 52,0% 48,0% 3,4%

http://www.val.se