Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Eksjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksjö 1 1552 22,4% 29,0% 21,6% 27,0% 7,2% 46,6% 53,4% 3,0%  
Summa 1552 22,4% 29,0% 21,6% 27,0% 7,2% 46,6% 53,4% 3,0%

http://www.val.se