Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Eksjö 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksjö 5 961 17,3% 27,5% 22,8% 32,5% 8,2% 48,8% 51,2% 3,3%  
Summa 961 17,3% 27,5% 22,8% 32,5% 8,2% 48,8% 51,2% 3,3%

http://www.val.se