Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Eksjö 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksjö 6 1056 16,0% 33,4% 36,2% 14,4% 7,1% 49,1% 50,9% 2,5%  
Summa 1056 16,0% 33,4% 36,2% 14,4% 7,1% 49,1% 50,9% 2,5%

http://www.val.se