Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Åseda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åseda S 1081 17,9% 34,8% 25,4% 21,9% 7,4% 52,7% 47,3% 6,7%  
Summa 1081 17,9% 34,8% 25,4% 21,9% 7,4% 52,7% 47,3% 6,7%

http://www.val.se