Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Kvarnhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnhagen 989 30,9% 32,4% 17,7% 19,0% 8,9% 49,6% 50,4% 4,7%  
Summa 989 30,9% 32,4% 17,7% 19,0% 8,9% 49,6% 50,4% 4,7%

http://www.val.se