Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Lasarettet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lasarettet 874 21,9% 31,0% 24,0% 23,1% 5,5% 47,1% 52,9% 3,1%  
Summa 874 21,9% 31,0% 24,0% 23,1% 5,5% 47,1% 52,9% 3,1%

http://www.val.se