Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Tävelsås-Jät

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tävelsås-Jät 920 15,5% 30,5% 32,7% 21,2% 6,1% 52,8% 47,2% 2,1%  
Summa 920 15,5% 30,5% 32,7% 21,2% 6,1% 52,8% 47,2% 2,1%

http://www.val.se