Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Gemla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gemla 1308 14,3% 37,5% 26,6% 21,6% 5,7% 50,2% 49,8% 3,2%  
Summa 1308 14,3% 37,5% 26,6% 21,6% 5,7% 50,2% 49,8% 3,2%

http://www.val.se