Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Bergunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergunda 1123 18,9% 36,0% 23,4% 21,7% 7,9% 51,4% 48,6% 1,9%  
Summa 1123 18,9% 36,0% 23,4% 21,7% 7,9% 51,4% 48,6% 1,9%

http://www.val.se