Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Fagrabäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagrabäck 1909 25,5% 27,8% 21,3% 25,5% 7,4% 47,5% 52,5% 2,0%  
Summa 1909 25,5% 27,8% 21,3% 25,5% 7,4% 47,5% 52,5% 2,0%

http://www.val.se