Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Universitetet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Universitetet 1559 85,8% 7,4% 4,6% 2,2% 25,0% 48,5% 51,5% 4,1%  
Summa 1559 85,8% 7,4% 4,6% 2,2% 25,0% 48,5% 51,5% 4,1%

http://www.val.se