Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Teleborg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teleborg S 1330 13,9% 32,9% 34,7% 18,4% 7,9% 50,9% 49,1% 1,7%  
Summa 1330 13,9% 32,9% 34,7% 18,4% 7,9% 50,9% 49,1% 1,7%

http://www.val.se