Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Teleborg C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teleborg C 1804 60,9% 17,3% 11,0% 10,8% 15,5% 46,5% 53,5% 8,1%  
Summa 1804 60,9% 17,3% 11,0% 10,8% 15,5% 46,5% 53,5% 8,1%

http://www.val.se