Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Ljungby Brunnsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Brunnsgården 1739 19,6% 27,3% 20,4% 32,8% 6,9% 46,9% 53,1% 3,6%  
Summa 1739 19,6% 27,3% 20,4% 32,8% 6,9% 46,9% 53,1% 3,6%

http://www.val.se