Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Hamneda-Kånna-S Ljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hamneda-Kånna-S Ljunga 1584 17,6% 28,6% 27,8% 26,1% 8,3% 54,5% 45,5% 5,6%  
Summa 1584 17,6% 28,6% 27,8% 26,1% 8,3% 54,5% 45,5% 5,6%

http://www.val.se