Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Fågelfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fågelfors 482 11,0% 22,4% 30,3% 36,3% 3,9% 52,3% 47,7% 10,2%  
Summa 482 11,0% 22,4% 30,3% 36,3% 3,9% 52,3% 47,7% 10,2%

http://www.val.se