Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Fagerhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerhult 573 10,5% 26,0% 27,9% 35,6% 2,8% 52,5% 47,5% 13,1%  
Summa 573 10,5% 26,0% 27,9% 35,6% 2,8% 52,5% 47,5% 13,1%

http://www.val.se