Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Rosenfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenfors 415 13,0% 25,1% 28,9% 33,0% 7,7% 53,0% 47,0% 16,9%  
Summa 415 13,0% 25,1% 28,9% 33,0% 7,7% 53,0% 47,0% 16,9%

http://www.val.se