Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Fliseryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fliseryd 1125 15,5% 30,8% 28,9% 24,8% 6,8% 50,8% 49,2% 4,0%  
Summa 1125 15,5% 30,8% 28,9% 24,8% 6,8% 50,8% 49,2% 4,0%

http://www.val.se