Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Blomstermåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blomstermåla 1512 16,5% 31,5% 25,1% 26,9% 7,3% 51,6% 48,4% 2,1%  
Summa 1512 16,5% 31,5% 25,1% 26,9% 7,3% 51,6% 48,4% 2,1%

http://www.val.se